Účetnictví & mzdy KM

  • +420 777 615 105
  • macickova.k@seznam.cz
Komplexní účetní služby

Ceníky

Ceny jsou sjednávány, vždy individuálně.

Každá firma je “originál”, protože má svá specifika, své možnosti, proto berte výše uvedenou tabulku jen jako “orientační”, v žádném případě jako závaznou, protože ceny za účetní práce stanovujeme vždy individuálně a to po dohodě s klienty.

Ceník je pouze orientační. Cena za vedení účetnictví se odvíjí podle celkového počtu dokladů (faktur, pokladních dokladů) a dále podle počtu položek na výpisu z účtu, množství zaúčtovaných účetních položek a složitosti účetních operací. Za 1 účetní položku se považuje 1 řádek v peněžním nebo účetním deníku (tj. zaúčtování jednotlivých položek faktur, pokladních, interních dokladů, splátkového kalendáře a jednotlivých položek na bankovním účtu).

Daňová evidence

Minimální měsíční tarif neplátce DPH do 30 účetních položek 1000,- Kč
Minimální měsíční tarif plátce DPH do 50 účetních položek 1500,- Kč
Cena za účetní položku od 20,- Kč
Zaúčtování skladové položky 5,- Kč
Přiznání k dani z příjmu FO včetně přehledů OSVČ od 2000,- Kč

Účetnictví

Minimální měsíční tarif do 50 účetních položek neplátce DPH 1500,- Kč
Minimální měsíční tarif do 50 účetních položek plátce DPH 2200,- Kč
Cena za účetní položku od 25,- Kč
Zaúčtování skladové položky 5,- Kč
Závěrkové operace od 1000,- Kč
Příloha k roční závěrce od 1000,- Kč

Mzdová agenda

Zavedení firmy do mzdové evidence 500,- Kč
Vedení mzdové agendy jeden zaměstnanec
300,- Kč/měsíčně
dva a více zaměstnanců
200,- Kč/měsíc
Dohoda o provedení práce 150,- Kč/zaměstnanec
Nástup a výstup zaměstnance (SSZ, ZP) 300,- Kč/zaměstnanec
Nástup a výstup (prac. smlouva, prohlášení, apod.) 300,- Kč/zaměstnanec
Vyúčtování pracovní cesty tuzemsko 50,- Kč/zaměstnanec
Vyúčtování pracovní cesty zahraničí 100,- Kč/zaměstnanec
Příprava a provedení kontroly na SSZ nebo ZP 700,- Kč

Daňová přiznání

Daň z příjmů FO a přehledů za OSVČ 20,- Kč/doklad (min. 2000,- Kč)
Daň z příjmů PO od 2500,- Kč
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha od 1000,- Kč
Přiznání k dani silniční od 500,- Kč
Kontrolní hlášení a jiné přílohy k DPH vč. el. podání od 800,- Kč
Přiznání k DPH opravné/dodatečné od 500,- Kč
Příplatek za pozdní dodání podkladů k DPH 1000,- Kč
Registrace k DPH 1000,- Kč
Registrace k ostatním daním od 300,- Kč
Majetkové daně od 700,- Kč
Elektronické podání na FÚ 300,- Kč
Uložení účetní závěrky do Sbírky listin 500,- Kč/firma

Zastupování při jednání se státními institucemi

1. hodina jednorázově 500,- Kč/hod.
Účetní poradenství 400,- Kč/hod.
Paušál na ostatní výdaje (poštovné, kopírování, tisk dokladů) 100,- Kč/měsíc

S klientem je vždy sepsána řádná smlouva o díle, kde je zpravidla sjednán měsíční paušál za kompletní účetní a daňový servis klienta, včetně základního účetního poradenství a zastoupení klienta na příslušných úřadech.

Nejsem plátce DPH. Ceny jsou orientační a lze je upravit dle vzájemné dohody.