Účetnictví & mzdy KM

 • +420 777 615 105
 • macickova.k@seznam.cz
Komplexní účetní služby

Personalistika a mzdy

Nabízím komplexní vedení mzdové agendy klientům jak v návaznosti na vedení účetnictví, tak i samostatně. Nabízím její vedení pro všechny druhy pracovních poměrů, tj. hlavní a vedlejší pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti či o provedení práce.

Vedení mezd zahrnuje:

 • zpracování mezd včetně všech zákonných odvodů
 • výpočet a zúčtování náhrady za ztrátu na výdělku za část doby pracovní neschopnosti (nemoci), kterou je povinen hradit zaměstnavatel
 • vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování výplatních listin, výplatních pásek, platebních příkazů na odvody z mezd
 • zpracování měsíčních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • vypracování ročních výkazů pro finanční úřad (Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, Vyúčtování daně vybírané srážkou)
 • zpracování zápočtových listů a potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanců
 • vyhotovení písemností souvisejících s nástupem a výstupem zaměstnanců (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na zdravotní a sociální pojištění)
 • účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • elektronická podání přehledů na sociální a zdravotní pojišťovnu, evidenčních listů důchodového pojištění a ostatních výkazů na úřady na základě plné moci