Účetnictví & mzdy KM

 • +420 777 615 105
 • macickova.k@seznam.cz
Komplexní účetní služby

Účetnictví

Jste firma a nemáte zaměstnanou účetní? Mnohdy se Vám více vyplatí mít účetnictví vedené externě. Postarám se o zpracování Vašeho kompletního účetnictví, včetně mzdového, o sestavení jednotlivých daňových přiznání a vyúčtování daní.

Vedení účetnictví obsahuje tyto základní služby:

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových podkladů (účetní deník, hlavní kniha účtů, pokladní kniha, saldokonto, měsíční rozvaha, předvaha a výsledovka, soupis bankovních výpisů, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

Daně zpracované v rámci vedení účetnictví:

 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH, kontrolní hlášení včetně evidence přenesené daňové povinnosti a souhrnné hlášení v rámci uskutečněných plnění do EU)
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy
 • daň silniční

Mzdy a personalistika

 • Mzdové účetnictví pro zaměstnance vč. základní personalistiky (sepsání pracovních smluv, dohod, apod.)
 • Zastupování při komunikaci s institucemi sociálního a zdravotního pojištění
 • Vyúčtování daní ze závislé činnosti a srážkové daně

Proč si nechat zpracovat účetnictví externě

Služby externí kanceláře jsou zpravidla levnější a kvalitnější než vedení účetnictví Vašimi zaměstnanci. Pokud zaplatíte své účetní hrubou mzdu ve stejné výši, jako odměnu účetní kanceláři, budou vaše náklady na účetnictví nižší o odvody za zaměstnance, benefity a další náklady na její/jeho pracovní pozici, jako například školení, odbornou literaturu, kancelářské potřeby a v neposlední řadě účetní software.

Externí účetní kancelář vždy ve smluvených termínech a termínech pro podání jednotlivých daňových přiznání a hlášení zajistí vše, co je třeba a přebírá odpovědnost za dodržení. Zaměstnanec v době nemoci, nebo při jiných překážkách v práci toto vždy zajistit nemůže. Externí firma počítá se zastupitelností svých zaměstnanců.

Vaše společnost se nemůže pojistit na škody způsobené ve vlastním účetnictví. Moje účetní kancelář je proti prokazatelným škodám, které by případně způsobila, pojištěna v plné míře.

Můžete také preferovat účetní v sídle Vaší firmy, tzv. na dosah. Dnes, v době internetu a elektronické komunikace s většinou institucí a úřadů, pracují externí účetní kanceláře i tímto způsobem a zpracované výstupy Vašeho účetnictví jsou schopny Vám předat elektronicky prakticky kdykoli.